školy virtuálnì

Střední škola pedagogická a sociální Zlín

 
Škola si od svého založení r. 1993 vybudovala své postavení v síti odborných škol. V současné době má zařazeny ve svém programu tyto studijní obory ukončené maturitní zkouškou.
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

Čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol:

  • 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
  • 75-41-M/01 – Sociální činnost

Dálkové studium:

  • 75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika – 3leté zkrácené dálkové studium pro absolventy SŠ
  • 75-41-M/01 - Sociální činnost – 5leté dálkové studium pro absolventy ZŠ
  • Maturitní zkouška z  jednotlivého předmětu, z profilové části MZ – pedagogika, psychologie, speciální pedagogika – 1leté studium


Studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika připravuje žáky na práci učitelky MŠ nebo jiného zařízení pro děti předškolního a mladšího školního věku. Absolventi mohou pracovat také jako vychovatelé nebo pedagogové volního času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.
Dále se absolvent může uplatnit v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotních, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost, případně v péči o jednotlivce a malé skupiny dětí v rámci mikrojeslí a mikroškolek.


Absolventi oboru Sociální činnost se uplatní jako asistenti speciálních pedagogů u dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, dopomáhají při jejich běžných denních činnostech. Mohou také pracovat jako soukromí pečovatelé či asistenti handicapovaného jedince. Dále mohou vykonávat přímou péči o seniory.

 

U obou studijních oborů je školou žákům nabízena odborná zahraniční praxe.

 

Nejlepší žáci pokračují ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

 

Škola je situována v klidné části města Zlína, snadno dostupná prostředky MHD. Má k dispozici kromě kmenových učeben i odborné učebny (počítačová učebna, učebna základů gastronomie, učebny pro hudební, výtvarnou a dramatickou výchovu), má k dispozici 2 tělocvičny i venkovní hřiště. Pro stravování žáků je ve škole k dispozici jídelna, nápojové a potravinové automaty.

 

V době mimo vyučování mohou žáci navštěvovat nepovinné předměty – znaková řeč, sborový zpěv, konverzace s rodilým mluvčím, různé sportovní a výtvarné aktivity, matematický seminář a další.

Ve škole pracuje výchovná poradkyně a metodik prevence, tito aktivně pomáhají žákům zvládat případné studijní, osobní a rodinné problémy.

 

Pro zajištění plné péče o žáky byla ve škole zřízena Školská rada a Žákovská rada, které jsou partnery pro vedení školy. Pro žáky ze vzdálenějších míst zajišťuje škola ubytování a stravování v Domově mládeže ve Zlíně.

 

Pedagogický sbor tvoří tým kvalitních učitelů, kteří jsou ochotni kdykoliv poskytovat žákům pomoc a vyučovat novými moderními metodami výuky za pomoci interaktivních tabulí a jiných učebních pomůcek.


Kontakt

 
ADRESA:
Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o.
Česká 4787
760 05 Zlín
 
TELEFON:
577 438 565
 
 
 
SOUŘADNICE:
49°14'29.75"N; 17°39'52.97"E (mapa)

Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 4
Prezentaci hodnotil(o/i) 12 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.