školy virtuálnì

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká

 
Historie školy začíná v roce 1918 a je úzce spjata se vznikem Zbrojovky Brno. Po roce 1989 se dosavadní Střední odborné učiliště se mění na Integrovanou střední školu, která v sobě pojí pozitivní stránky středního odborného učiliště a střední odborné školy. Zabezpečuje výuku v učebních oborech ukončených výučním listem a současně ve studijních oborech s maturitou. Mezi jednotlivými obory existuje vzájemná prostupnost a vzdělávací cestu si student může volit podle svého zájmu a dosahovaných studijního výsledků. Je školou celoživotního vzdělávání, protože zabezpečuje také nástavbové studium, odborné specializační a rekvalifikační kurzy a semináře.
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

Nabízíme tyto 4-leté obory s maturitou:

 • Informační technologie

 • Mechanik eletrotechnik
 • Strojírenství
 • Mechanik seřizovač
 • Ekonomika a podnikání

 

a tyto 3-leté obory s výučním listem:

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Obráběč kovů
 • Puškař

 

Nástavbové studium (pro uchazeče po vyučení):

 • Provozní technika - denní studium
 • Provozní technika - dálkové studium

 

 

Od školního roku 2009/2010 byla zahájena výuka podle nových školních vzdělávacích programů, vytvořených s ohledem na zkvalitnění výuky a uplatnění absolventů na trhu práce. Ve výuce jsou využívány v maximální míře moderní technologie, kterými škola bohatě disponuje: učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií, multimediální učebny s interaktivními tabulemi, vše s připojením na Internet, moderní sportovní areál s tělocvičnou, posilovnou a zrcadlovým sálem.
Škola získala certifikát kvality ve vzdělávání ISO 9001:2009.

 

 

Disponujeme mimořádně moderním technickým vybavením pro výuku financovaným z projektů EU.  Jako jedna z 19 středních škol jsme byli zařazeni do mezinárodního programu PHARE. Jako jediná škola v ČR jsme byli přijati za člena Sdružení evropských středních odborných škol AVENUE.

Jako jediná SŠ jsme reprezentovali ČR v projektu 24 zemí Evropské unie – „Vlak do Evropy“ a byli vyhodnoceni za nejlepší žákovskou práci. Jsme zapojeni do projektu Zdravá škola a do řady mezinárodních projektů včetně výměnných odborných stáží žáků v zahraničí. Pořádáme odborné praxe, zájezdy, exkurze, lyžařské kurzy v Alpách.

 

 

 

Hodnocení školy Českou školní inspekcí:

„Přednosti školy spočívají ve vysoce efektním systému řízení , inovativním a pravidelném zavádění nových technologií do výuky a ve využití dlouhodobě prosperující a mimořádně bohaté spolupráce se sociálními partnery. Ve svém vývoji směřuje škola k neustálému zvyšování kvality procesu vzdělávání.“

 

 

10 důvodů, proč navštěvovat naši školu:

 1. dlouhá tradice vzdělávání – více než 80 let
 2. široké spektrum studijních i učebních oborů
 3. kvalitní pedagogický tým
 4. účast žáků v řadě projektů s regionální i mezinárodní působností
 5. kvalitní výuka cizích jazyků
 6. nadstandardní výuka informačních technologií s možností získání certifikátu ECDL a CISCO – CNA ve výpočetní technice
 7. praxe ve firmách v regionu se uskutečňuje v rámci všech oborů
 8. vysoké procento úspěšnosti v přijetí na vysoké školy
 9. moderní vybavení školy od technického zázemí přes odborné učebny, sociální zázemí (bufet, jídelna) až po tělovýchovný areál (velká tělocvična s posilovnou a zrcadlovým sálem)
 10. bohaté aktivity školy v oblasti kultury, exkurzí a sportovních soutěží


 
O našich aktivitách se dozvíte více na www.sstebrno.cz.

 


Kontakt


ADRESA:

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
Olomoucká 61
627 00 Brno 
 
TELEFON:
548515111
 
FAX:
495 513 485
 
E-MAIL:
posta@sstebrno.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY:
www.sstebrno.cz

 


Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 4
Prezentaci hodnotil(o/i) 11 uživatelů
 

© 2020 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.