školy virtuálnì

ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská ul. (mš)

 
Naše škola každého návštěvníka zaujme netradičně řešenou školní budovou, vystavěnou podle francouzského vzoru. Je tvořena třemi navzájem propojenými pavilony, její dominantou je prostorná hala s bohatou květinovou a výtvarnou výzdobou, využívaná ke kulturním a společenským akcím, z nichž mnohé - jako například Velikonoční jarmark či slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků - mají u nás již dlouholetou tradici.
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

V průběhu roku 1973 začala na sídlišti v Kročehlavech mezi paneláky vyrůstat atypická budova, o které se říkalo, že to bude nová škola. Málokdo ještě v červnu 1973 věřil, že 1. září 1973 zahájí provoz. Na konečných činnostech se během prázdnin podílel i nový pedagogický sbor.

A tak 1. září 1973 přivítala škola ve svých prostorách nové žáky a stala se tak dalším vzdělávacím zařízením pro obyvatele města Kladna.

Škola je stavěna zhruba pro 540 žáků 1. a 2. stupně, v roce 1973 v ní zahajovalo školní docházku 609 žáků 1. - 7. ročníku.

Škola hned po příchodu do budovy ohromí nezvyklou architektonickou strukturou. Hlavní budově vévodí ohromná hala s tropickými rostlinami. Na tuto část budovy navazují další pavilony - pavilon se dvěma tělocvičnami a pavilon pro volný čas.

Škola, která je projektována jako 18třídní, neměla nikdy o žáky nouzi, do současné doby vzdělala v podstatě již jednu generaci žáků, nejvíce žáků se zde vzdělávalo v roce 1981. Jejich počet byl 938 a bylo nutné přistoupit i ke směnnému vyučování. Nejméně dětí navštěvovalo školu v roce 1994, kdy počet žáků odpovídal počtu, pro který je škola stavěna. Přestože se již nějaký čas hovoří o poklesu demografické křivky, v současné době se ve škole vzdělává 655 žáků ve 26 třídách.

Škola si za dobu svého působení na sídlišti získala jméno nabízenými aktivitami a činnostmi. Žáci se zapojují do soutěží a olympiád, ve kterých obsazují často čelní místa. Oblast vzdělávání doplňujeme sportovními a kulturními aktivitami, škola poskytuje širokou nabídku volnočasových aktivit, pořádá školy v přírodě, lyžařské kurzy, exkurze.

V oblasti vzdělávání je ve spolupráci s PPP Kladno věnována zvýšená péče žákům s vývojovými poruchami učení. Tito žáci jsou zařazeni v běžných třídách a navíc pracují v několika reedukačních skupinách pod dohledem odborníků. Těsně spolupracujeme s CDP Kladno, kam žáci docházejí na besedy a semináře zaměřené na komunikaci problematiku drog,zdravého životního stylu i vzájemných vztahů.

Žáci se svými učiteli připravují každoročně kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost, sami se podílejí na výzdobě školy svými výtvarnými pracemi. Ve škole pracuje žákovský parlament jako určitý nástroj komunikace mezi žáky a pedagogy, žáci sami přicházejí s nápady na pořádání svých vlastních aktivit.

Tradicí se stalo slavnostní zařazování žáků prvních tříd do školního vzdělávání stejně jako slavnostní vyřazování žáků 9. tříd u příležitosti ukončení povinné školní docházky.

Škola je organizmus bohatý na činnosti a aktivity, o kterých by se dalo hodně napsat. Život školy je ovlivňován vnějšími i vnitřními podněty a prochází mnohými změnami. Pravý dopad všech činností školy se nepozná hned, výchova a vzdělávání jsou dlouhý proces, který přináší dílčí úspěchy, ale dopad má až v budoucnosti v podobě úspěšnosti absolventů v dalším životě.


Kontakt

ZŠ a MŠ Kladno,
Ukrajinská 2447

E-mail:
info@14zskladno.cz

Tel. Základní škola:
312 684 365
731 449 112

Tel. školní jídelna ZŠ:
312 684 364
731 411 915

Tel. školní družina ZŠ:
731 449 110

Fax: 312 684 365

www.14zskladno.cz


Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 5
Prezentaci hodnotil(o/i) 1 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.