školy virtuálnì

Základní škola Poláčkova

 
Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067. Škola je zřízena MČ Praha 4.
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

Vítáme Vás na webové prezentaci naší školy.
 

Naše škola byla otevřena 1. září 1961 pro děti ze sídliště Antala Staška. Za dobu své existence prošla mnoha změnami, vystřídalo se v ní nejen mnoho žáků, ale i učitelů.

V samých počátcích se učilo 1259 žáků ve 34 třídách (37 žáků na třídu). Teprve v roce 1966 bylo odstraněno směnné vyučování.

V roce 1995 přešla škola do právní subjektivity, od roku 1998 se stala kmenovou školou i pro žáky z oblasti Zelené lišky.
 

V posledních letech prošla škola několika důležitými rekonstrukcemi:
 

1997
inovace školní kuchyně a školní jídelny

1998
vybudování víceúčelového a fotbalového hřiště s umělým povrchem

1999
modernizace sociálních zařízení v celé budově

2002
úprava šaten a jejich vybavení samostatnými skříňkami, v rámci projektu internet do škol vybudována nová pracovna Informatiky

2003
rekonstrukce budovy (výměna střešní krytiny, zvětšení a výměna oken, oprava fasády s novým barevným řešením)

2004
dokončení úpravy šaten a krytů topení ve třídách, vybudování altánu na hřišti    

2005
provedena rekonstrukce podlahy v obou tělocvičnách

vybudována víceúčelová učebna - slouží jako žákovská knihovna, jako studovna pro žáky 2. stupně a současně je využívána pro výuku jazyků, vybavena počítači s rychlým připojením na internet

školní kuchyně vybavena chladícím boxem na saláty

dokončena rekonstrukce šaten - výměna oken

2006
dokončení rekonstrukce krytu CO, výměna oken a instalace sítí do oken ve školní kuchyni a jídelně

Zajímavostí naší školy jsou specializované třídy pro žáky s ADHD.
 

Děti, které mají diagnostikovanou poruchu chování ADHD, navštěvují naše specializované třídy tzv. "malé třídy". V každém ročníku na 1. stupni je současně s velkými třídami jedna malá. Pod vedením speciálních pedagogů se učí žáci stejnému učivu jako jejich vrstevníci v kmenových třídách. Ve specializovaných třídách je počet žáků nejvýše 12. Do těchto tříd jsou zařazováni žáci na základě vyšetření z Pedagogicko - psychologické poradny (PPP).

Při výuce ve specializovaných třídách je nutný především individuální přístup k jednotlivým žákům a neustálé střídání činností. Do výuky zařazujeme uvolňovací fáze, zejména protahovací a uvolňovací cviky. Nedílnou součástí relaxace jsou i krátké hry. Velkou výhodou je pro naše žáky také možnost trávit rekreační přestávky na hřišti nebo v tělocvičně. Při tělesné výchově zařazujeme hry na koncentraci pozornosti a zvládání agresivity.

 

Pro více informací o škole můžete přejít na její oficiální stránky.


Kontakt


Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 3
Prezentaci hodnotil(o/i) 6 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.