školy virtuálnì

Gymnázium Postupická

 
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 bylo založeno v roce 1983 jako čtyřleté a postupně prošlo vývojem od školy malých rozměrů do dnešní podoby.
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

V roce 1994 bylo na škole otevřeno šestileté všeobecné studium a od roku 2003 existuje v každém ročníku čtyřletého studia jedna třída s rozšířenou výukou TV se zaměřením na florbal.

Od 1. 9. 2009 otvíráme 21 tříd s téměř 650 žáky a výuka se ve všech prvních ročnících čtyřletého gymnázia (stejně je tomu od loňského roku u šestiletého studia) uskutečňuje podle ŠVP.

Postupnická bude i nadále poskytovat všeobecné gymnaziální vzdělávání, v případě školního vzdělávacího programu s rozšířenou výukou (sportovní příprava se zaměřením na florbal) máme navýšenou hodinovou dotaci biologie a tělesné výchovy. V posledních dvou ročnících všech typů studia si žáci volí z bloku seminářů podle individuálního zájmu a budoucího studijního zaměření.

Škola se nachází v MČ Praha 4 na okraji spořilovského sídliště, je obklopena zelení klidné lokality Záběhlice a současně má mimořádně dobrou dopravní dostupnost (první zastávka autobusu 136 od stanice metra Roztyly, trasa C).

Areál gymnázia tvoří moderně vybavená hlavní budova s přilehlými venkovními relaxačními prostory, na které navazuje areál tělovýchovných a sportovních zařízení – tělocvična, posilovna a venkovní víceúčelové hřiště. Nedílnou součástí areálu je moderní objekt s odbornými učebnami a školní jídelnou s jednou z nejmoderněji zařízených kuchyní ve střední Evropě.

Gymnázium je otevřeno spolupráci s partnerskými subjekty – MČ Praha 4, sdružením rodičů a přátel gymnázia, občanskými sdruženími, vysokými školami. Je akreditovaným střediskem pro získání mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL; mohou se zde školit nejen žáci a učitelé školy, ale v rámci specializovaných kurzů je testování ECDL otevřeno také veřejnosti, v současnosti se většinou jedná o pracovníky státních institucí.

Škola má také akreditaci pro pořádání základních a doškolovacích kurzů pro instruktory školního lyžování, které jsou pořádány v rakouských Alpách.

Aby bylo naplněno poslání školy, které spatřujeme v poskytování kvalitního všeobecného vzdělání s cílem připravit studenty na úspěšné absolvování přijímacích zkoušek na vysoké školy, považujeme za klíčový rozvoj těchto oblastí:

• Personální – jde nám o udržení mimořádně kvalitního pedagogického sboru, vytvoření podmínek pro jeho další vzdělávání – s důrazem na vhodné metody a formy edukace, prostřednictvím evaluačních nástrojů chceme nastavit optimální motivační parametry pro zaměstnance školy.

• Materiální – naším cílem je zdokonalovat vybavenost školy, abychom zajistili příjemné prostředí pro žáky i zaměstnance školy. Akcent bude směrován k dalšímu rozšíření a modernizaci didaktické techniky, k vyřešení otázek majetkových (získání pozemků ve vlastnictví obce či MHMP, které se nacházejí v oploceném areálu gymnázia) a eventuálnímu rozšíření tělovýchovného a sportovního areálu (s následnou rekonstrukcí zanedbaných sportovních ploch, k nimž nemá škola užívací právo).

• Partnerství – usilujeme o završení jednání s VŠ (ČVUT) s cílem spolupráce na realizaci volitelných seminářů, které by měly studentům usnadnit adaptaci na vysokoškolské studium aj.

To, zda žije motto Gymnázia Postupická „Škola lidských rozměrů“, nechť posuzují ti, kterých se týká bezprostředně – tedy sami žáci. Pracovníci školy udělají maximum pro jeho naplnění.

 

Pro více informací o škole můžete přejít na její oficiální stránky. 


Kontakt

 
ADRESA:
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
Postupická 3150
Praha 4
141 00
 
TELEFON:
246 007 400
272 761 828
 

 


Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 3
Prezentaci hodnotil(o/i) 84 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.