školy virtuálnì

ŠKODA AUTO Vysoká škola

 
ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena v roce 2000 jako první a dosud jediná firemní vysoká škola v České republice. Je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu sídlící v moderním vzdělávacím centru Na Karmeli v Mladé Boleslavi. ŠKODA AUTO Vysoká škola je zaměřena na podnikovou ekonomiku a management a poskytuje aplikačně orientované vzdělání v bakalářském i navazujícím magisterském studiu.
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

V rámci sedmisemestrálního profesního bakalářského studijního programu poskytuje vzdělání v oborech Podniková ekonomika a management obchodu, Podniková ekonomika a management provozu a Podniková ekonomika a finanční management v prezenční i kombinované formě. Součástí bakalářského studia je povinná řízená jednosemestrální praxe ve ŠKODA AUTO, u dodavatelů či jiných spolupracujících firem.

 

Čtyřsemestrální navazující magisterské studium, zakončené získáním titulu Ing., se uskutečňuje prezenční a kombinovanou formou v oborech Globální podnikání a finanční řízení podniku, Globální podnikání a marketing, Podniková ekonomika a management provozu a Globální podnikání a právo.

 

ŠKODA AUTO Vysoká škola spolupracuje s mnoha zahraničními a domácími partnery na různých vzdělávacích projektech, krátkodobých i dlouhodobých výměnách studentů, seminářích a kurzech, konferencích a dále na přípravě a organizaci mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek. Studenti aktivně vyjíždějí na výměnné pobyty v rámci programu Erasmus a od roku 2010 mohou vybraní posluchači studovat double degree program pořádáný ve spolupráci s Fachhoschule Oberösterreich v rakouském Steyru.


10 důvodů, proč studovat ŠKODA AUTO Vysokou školu:

  • propracovaný moderní studijní program
  • kvalitní pedagogický sbor
  • přímá účast odborníků firmy ŠKODA AUTO ve vzdělávacím procesu
  • rozsáhlá a kvalitní výuka cizích jazyků vedoucí k získání mezinárodně platných certifikátů
  • zahraniční jazykové a studijní pobyty
  • motivační programy pro nadané uchazeče
  • individuální přístup ke studentům
  • vysoká pravděpodobnost uplatnění absolventů v rámci firmy ŠKODA AUTO a u jejích dodavatelů
  • vynikající poměr výše školného a celkové úrovně a rozsahu poskytovaného vzdělání
  • jistota praktikantských pobytů v rámci firmy ŠKODA AUTO i koncernu VW (Wolfsburg, Shanghai, Pune)

 

 Pro více informací o škole můžete přejít na její oficiální stránky. 


Kontakt

 
ADRESA PRO KORESPONDENCI:
ŠKODA  AUTO a.s. Vysoká škola
Tř. V. Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
  
 
 
ADRESA VÝUKOVÝCH PROSTOR A SÍDLO VEDENÍ:
Vzdělávací centrum Na Karmeli
Na Karmeli 1457
293 01 Mladá Boleslav
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ:
Jana Šťastná
Telefon: 326 823 040
Fax: 326 823 113
E-mail: jana.stastna@skoda-auto.cz
 
 

Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 4
Prezentaci hodnotil(o/i) 15 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.