školy virtuálnì

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko

 
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko.
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

Nabízíme tyto 4-leté obory s maturitou:

 • obchodní akademie
 • ekonomické lyceum
 • zdravotnický asistent

 

Historie školy začíná 1. září 1937, kdy byla otevřena Veřejná obchodní škola. Bylo tím zahájeno budování dlouholeté tradice ve vzdělávání ekonomického směru v blanenském regionu. V r. 1994 vzniká v Blansku samostatná Střední zdravotnická škola a 1. července 2000 se sloučily obě školy v jeden subjekt pod názvem Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Blansku.

 

Od školního roku 2009/2010 byla zahájena výuka podle nových školních v zdělávacích programů, vytvořených s ohledem na zkvalitnění výuky a uplatnění absolventů na trhu práce. Ve výuce jsou využívány v maximální míře moderní technologie, kterými škola bohatě disponuje: 5 učeben pro výuku informačních a komunikačních technologií, dvě multimediální učebny s interaktivní tabulí, vše s připojením na Internet, moderní sportovní areál s tělocvičnou, posilovnou a hřiště s umělým povrchem.


Škola získala finanční prostředky z projektu EU, které jsou využity na vybavení učebny IT pro 30 žáků, dále na projekty v rámci nových ŠVP, jako je projektový týden prvních ročníků s environmentální tématikou a projektové dny propojující výuku v různých předmětech jedním průřezovým tématem.

 

Škola má vlastní školní jídelnu a nabízí ubytování na studentském internátu. Prioritou všech oborů je příprava žáků na uplatnění v praxi i na další na VŠ a VOŠ. Praxe studentů všech oborů probíhá v institucích a firmách Blanenska a vytváří stabilní vazby pro vzájemnou spolupráci veřejnosti a školy i jejích absolventů. Pro žáky organizujeme návštěvy kulturních akcí, besedy, lyžařské a turistické kurzy, zajišťujeme účast v soutěžích v rámci všeobecných i odborných předmětů a na sportovních akcích v regionu, kde máme v posledních letech výrazné úspěchy.


Velkým přínosem pro naše žáky je již tradiční účast školy v mezinárodních projektech, jako je projekt Sokrates a e-Twinning, Do světa! a další, které umožňují výměnné pobyty žáků v rámci států EU, např. se školami v Holandsku a Francii.

 

10 důvodů, proč navštěvovat naši školu:

 1. dlouhá tradice vzdělávání v ekonomických oborech – více než 70 let
 2. kvalitní vzdělávání zdravotnického oboru s moderním zázemím a úzkou spoluprací se zdravotnickými zařízeními našeho regionu
 3. kvalitní pedagogický tým, velmi dobré vztahy mezi učiteli a žáky a v třídních kolektivech, které umocňuje menší kapacita školy
 4. účast žáků v řadě projektů s regionální i mezinárodní působností
 5. kvalitní výuka cizích jazyků
 6. nadstandardní výuka informačních technologií s možností profilové zkoušky z IT
 7. praxe ve firmách a zdravotnických zařízeních v regionu se uskutečňuje v rámci všech oborů
 8. vysoké procento úspěšnosti v přijetí na vysoké školy
 9. moderní vybavení školy od technického zázemí (5 učeben IT, 2 multimediální učebny, Studentské informační centrum) přes odborné učebny (ošetřovatelství, cizí jazyky), sociální zázemí (bufet, jídelna) až po tělovýchovný areál (nová tělocvična, posilovna, hřiště s atletickým oválem)
 10. bohaté aktivity školy v oblasti kultury, exkurzí a sportovních soutěží

 

O našich aktivitách se dozvíte více na www.oabk.cz.

 


Navštivte naši školu individuálně po telefonické domluvě nebo se informujte o termínech dnů otevřených dveří.


Kontakt

 
ADRESA:
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18
Nad Čertovkou 18, 678 01 Blansko
 
TELEFON:
516 418 980
 
E-MAIL:
oabk@oabk.cz

 


Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 4
Prezentaci hodnotil(o/i) 11 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.