školy virtuálnì

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor

 
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru je jedinečná vzdělávací instituce s celorepublikovou působností a dlouholetou tradicí, která nabízí kompletní vzdělávání od učebních oborů až po vyšší odbornou školu v rámci jedné školy. Od roku 2008 nabízí, kromě nabídky sklářských oborů také studium všeobecného Gymnázia a ve školním roce 2011/2012 byly otevřeny další nové obory Design interiéru a Předškolní a mimoškolní pedagogika. Absolventi sklářské školy díky svému širšímu výtvarnému zaměření a obecnému rozhledu získávají uplatnění nejen ve sklářských oborech, ale především v malých sklářských firmách, sklářských ateliérech a reklamních agenturách. Výrazné procento absolventů maturitních oborů dále studuje na různých typech vyšších a vysokých škol. Podobná situace je i u absolventů Vyšší odborné školy. Mnozí z nich pokračují ve studiu na vysoké škole. Jsme školou otevřenou, moderní, s dlouholetou tradicí.
Kliknutím zobrazíte virtuální prohlídky školy...  
 

Historie

Snad žádná země na světě se nemůže pochlubit tak dlouhou a hlavně nepřerušovanou tradicí sklářství, jako právě české země.

Vesnice Bor (Haida) byla založena mezi lety 1692 až 1705. V roce 1757 byl Bor povýšen na město. Od prvních let vzniku města Nový Bor to bylo právě sklářství, jež ovlivňovalo jeho vývoj. Vzdělávání sklářů na Novoborsku bezprostředně souviselo s rozvojem sklářských řemesel na severu Čech.

V roce 1763 v Haidě (dnešním Novém Boru) byla založena piaristická škola, kde se vzdělávaly děti sklářských výrobců a obchodníků se sklem z města a okolí. Škola byla zřízena na základě přání živnostníků z Nového Boru, jež si přáli mít ve městě školu kreslení a modelování pro učedníky, tovaryše a mistry sklářského řemesla. Od počátku se zde věnovala mimořádná pozornost kresbě, malbě a modelování, jež tvoří základní předpoklad pro dobré zvládnutí sklářského umění. Ale to stále nestačilo.

Mezitím městské zastupitelstvo žádalo ministerstvo obchodu ve Vídni o zřízení školy pro sklářské učedníky, tovaryše a mistry. Bylo jim vyhověno a v roce 1870 byla otevřena škola pro kreslení a modelování. V roce 1882 byla přejmenována na Odbornou školu pro sklářský průmysl.

V současné době škola nabízí klasické i moderní techniky zpracování skla – malování, rytí, broušení, umělecké sklenářství, hutní tvarování, fusing a lehání skla.

Novoborská sklářská škola je velmi důležitým článkem ve stále se zužujícím systému odborného sklářského školství a usiluje o zachování sklářské tradice, která české země po celém světě vždy velice úspěšně reprezentovala.

Nová kapitola historie dnes už jediné střední školy v Novém Boru se začala psát 1. 9. 2008, kdy byla v Novém Boru v budově sídla školy ve Wolkerově ulici po téměř čtyřicetileté odmlce zahájena výuka vzdělávacího oboru všeobecné Gymnázium. Od školního roku 2011/2012 škola nabízí nové obory Design interiéru a Předškolní a mimoškolní pedagogika.

 

 

Přehled oborů

 

Vyšší odborná škola sklářská

82-41-N/017 Tvorba uměleckého skla

 

Střední odborná škola

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 

82-41-M/11 Design interiéru 

82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla 

 Zaměření:

• Broušení skla 

• Hutní tvarování skla 

• Malování skla 

• Rytí skla 

• Design skla 

• Zpracování plochého skla

 

Střední odborné učiliště sklářské

28-58-H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla

 Zaměření:

 • Sklář

 • Formař

 • Hranař

 • Rytec

 • Kulič

 • Malíř skla

 • Strojník sklářských zařízení

 

Gymnázium

79-41-K/41 Gymnázium

 

 


 

Vybavení školy:

 

Budova školy, Wolkerova ulice

Jsou zde umístěny kmenové učebny Gymnázia a oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky, odborná učebna pro výuku informačních a komunikačních technologií, učebna pro modelování, odborné knihovny, učebny pro výtvarnou výchovu, pracovní praktikum, hudebny, laboratoř, učebny pro výuku jazyků a tělocvična s posilovnou.

V celé budově je možné připojení k internetu pomocí WI-FI. Při výuce odborných předmětů je využíváno audiovizuálních učeben s velkoplošnou projekcí a interaktivní tabule.

Pro přednášky je k dispozici sál s kapacitou 50 míst, vybavený rovněž audiovizuální technikou a počítačem připojeným k internetu.

 

Budova školy, Revoluční ulice

Komplex budov v Revoluční ulici slouží vzdělávání žáků uměleckých oborů, tedy všech stupňů sklářského vzdělávání a maturitního oboru Design interiéru, zaměřeného na tvorbu a konstrukci nábytku a interiérových prvků.Tomu odpovídá i vybavení komplexu. V roce 2010 byly zkolaudovány nové podkrovní ateliéry pro výuku kresby a navrhování, které využívají hlavně studenti VOŠ.

Dokumentaci studentských prací studenti provádějí ve fotoateliéru, který je vybaven na profesionální úrovni. Pro klasickou fotografii je k dispozici vybavená fotokomora. Praktická pracoviště v Revoluční ulici jsou velmi dobře vybavená. K dispozici jsou malířské dílny, dílny pro vybrušování skla, brusičská dílna s horizontálními brusy a rytecké dílny. K dispozici je dílna na výrobu vitráží, ke které náleží dílna lehaného a spékaného skla.

Součástí komplexu budov v Revoluční ulici je sklářská školní huť. Současná kapacita hutě umožňuje tavit několik druhů skloviny a využívat veškeré druhy tvarovacích technik. U školní hutě je rovněž dílna na výrobu sklářských forem. Pro praktická cvičení, realizaci návrhů a vzorování žáků studentů je k dispozici kompletní výrobní technologie. Školní huť je jedním z nejmodernějších a nejlépe vybavených pracovišť tohoto druhu v regionu.

V posledních dvou letech byly vybudovány nové dílny pro obor Design interiéru.

 

Domov mládeže, Nemocniční ulice

Budovy domova mládeže a tělocvičny v Nemocniční ulici jsou po částečné rekonstrukci. Součástí Domova mládeže je školní jídelna, posilovna a studovna s PC připojeným na internet. V celé budově je možné se připojit k internetu pomocí WI-FI. Dále je zde možnost ubytování na pokojích hotelového typu a VIP pokojích.

 

Knihovna

Studenti a učitelé mají k dispozici knihovnu, která je rozdělená na tři součásti. Beletristická část knihovny nabízí 530 výtisků prózy a poezie. Odborná část zaměřená na výtvarné umění obsahuje 360 publikací zaměřených na design a výtvarné umění. Technická část knihovny obsahuje 820 svazků odborných publikací zaměřených na přírodní vědy a na výrobu a zpracování silikátů. Jednotlivé součásti knihovny se nacházejí v obou součástech školy a v domově mládeže.

 

Navštivte naši školu individuálně – dny otevřených dveří nepořádáme, neboť pro zájemce o studium máme otevřeno stále. Pro domluvu návštěvy školy volejte 733 712 269 nebo pište tille@glassschool.cz


Kontakt

 
ADRESA:
Wolkerova 316
Nový Bor 473 01 
 
TELEFON:
487 712 211 - 213
 
FAX:
487 712 228
 
E-MAIL:
info@glassschool.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY:
www.glassschool.cz
 

Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 4
Prezentaci hodnotil(o/i) 30 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.