školy virtuálnì

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity

 
Provozně ekonomická fakulta (PEF) jako samostatná fakulta České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze vznikla v roce 1952, ale kořeny naší Alma Mater jsou spojeny se zřízením první stolice zemědělství na Filosofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v roce 1775. Svými kořeny je tedy svázána s nejvýznamnějšími českými vzdělávacími institucemi evropského formátu. Díky tradici, vlivu významných akademických osobností, mnoha úspěšným absolventům a cílenému naplňování plánu rozvoje vzdělávání.
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze poskytuje ucelené univerzitní vzdělání. Trvalý zájem o fakultu dokládá vysoký počet přihlášek do všech typů a forem studia (cca 11 000 ročně). Studium na fakultě je rozděleno do tří stupňů v souladu se zásadami Boloňské konference z roku 1999. V průběhu studia může student absolvovat bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský (3 roky) stupeň studia. Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání, pokrývající celou oblast řízení, ekonomiky, informačních komunikačních technologií, regionálního či rurálního rozvoje, vybrané obory je možné studovat v angličtině. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze je součástí moderního campusu, který je situován v klidné části Prahy, a přesto s velmi dobrou dopravní dostupností.

 

Bakalářské studijní obory PEF:

 • Provoz a ekonomika
 • Podnikání a administrativa
 • Informatika
 • Systémové inženýrství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Hospodářská a kulturní studia
 • Agricultural Economics and Management

 

Navazující magisterské studijní obory:

 • Provoz a ekonomika
 • Podnikání a administrativa
 • Informatika
 • Systémové inženýrství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Hospodářská a kulturní studia
 • Evropská agrární diplomacie
 • Economics and Management
 • Informatics

 

Programy doktorského studia:

 • Podniková a odvětvová ekonomika
 • Sector and Economics of Enterprise
 • Regionální a sociální rozvoj
 • Informační management
 • Information Management
 • Systémové inženýrství
 • Management
 • System Engeneering
 • Regional and Social Development


Odborné katedry PEF:

Katedra ekonomiky a Katedra řízení patří od vzniku fakulty v roce 1952 k základním pracovištím určujícím profil PEF a svým obsahovým zaměřením se orientují jak na obecné podnikatelské činnosti, tak na problematiku EU. Katedra statistiky byla založena v roce 1959 a orientuje se na rozvoj výuky široké škály matematicko-statistických disciplin. Katedra systémového inženýrství se snaží o syntézu výuky exaktních nástrojů jak pro ekonomii, tak i pro řízení a obchod. Katedra obchodu a financí, Katedra informačního inženýrství a Katedra informačních technologií jsou katedry, které vznikaly postupně v devadesátých letech v souvislosti s rozvojem informačních systémů a se změnou pohledu na chápání podnikových a směnných procesů.
Katedra ekonomických teorií učí studenty chápat a analyzovat podstatu společenských a ekonomických procesů, správně je hodnotit a na tomto základě se efektivně rozhodovat v podmínkách tržní ekonomiky. Katedra práva je největším šiřitelem dílčích právnických znalostí pro neprávníky v ČR souvisejících s implementací evropského práva do legislativního rámce ČR. V roce 1990 byly ustanoveny v souvislosti s narůstající potřebou poznatků o člověku jako jedinci, jeho postavení v organizaci a rozšiřující se škálou sociálních problémů na českém venkově na Provozně ekonomické fakultě i další katedry - Katedra psychologie a Katedra humanitních věd. Současně s nimi vznikla sloučením kateder slovanských a neslovanských jazyků a jako odpověď na všeobecnou globalizaci a tím vzrůstající potřebu znalosti jazyků jako základního prvku pro vzájemné pochopení, evropskou integraci, zaměstnanost a mobilitu, Katedra jazyků.


Přijímací řízení do bakalářského stupně studia:

PEF přijímá do 31. 3. 2011 elektronický formulář přihlášky do všech druhů a forem studia (http://prijimacky.czu.cz). Přijímací zkoušky na všechny obory skládá uchazeč ze dvou předmětů - matematiky a cizího jazyka - formou písemných testů. U oboru Agricultural Economics and Management je povinný anglický jazyk.


Kontakt

 

ADRESA:

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol

 
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
TELEFON:

+420 224 382 360
 
E-MAIL:
bernikova@pef.czu.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY:
www.czu.cz
www.pef.czu.cz
 

 


Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 3
Prezentaci hodnotil(o/i) 11 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.