školy virtuálnì

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU

 
Fakulta veterinární hygieny a ekologie (FVHE) je společně s Fakultou veterinárního lékařství a Farmaceutickou fakultou součástí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Fakulta veterinární hygieny a ekologie je jedinou fakultou v ČR, poskytující komplexní vzdělání se zaměřením na veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin.
Kliknutím na obrázek zobrazíte virtuální prohlídky školy...  
 

Historie fakulty a celé univerzity je spjata se vznikem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně v roce 1918. Základem pro pozdější vznik Fakulty veterinární hygieny a ekologie bylo zřízení samostatného oboru Veterinární lékařství – hygiena potravin.

Kvalita vzdělávání je na fakultě prověřována na národní i mezinárodní úrovni. Národní posouzení se uskutečňuje Akreditační komisí MŠMT ČR. Na základě splnění požadavků a kritérií pro toto hodnocení byl poslední závěr akreditační komise pozitivní. V rámci mezinárodního hodnocení je FVHE uvedena na prestižním seznamu pozitivně posouzených veterinárních fakult a univerzit, které sestavuje Evropská asociace veterinárních fakult a univerzit.

Vzdělávání na fakultě je uznáno v rámci Evropské unie směrnicí č. 2005/36/EC, o uznávání odborných kvalifikací, která stanovuje podmínky pro dosažení vzdělávání pro výkon povolání, pro něž se vyžaduje z pohledu veřejného zájmu zajištění určené úrovně vzdělání.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie se nachází v městě Brně, v krásném areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V současné době studuje na fakultě téměř 950 studentů. Fakulta poskytuje studentům výuku i na fakultních jatkách a výukovém centru v potravinářském závodě a ve vlastních technologických dílnách.

 

STUDIJNÍ PROGRAMY

 

Bakalářský studijní program – obor Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční i kombinovaná forma)

Bakalářský studijní program v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je tříletý. Absolvent tohoto studijního programu se může uplatnit na střední úrovni řídících pracovníků v potravinářském průmyslu, státních i soukromých laboratořích pro analýzu potravin a dále ve státní správě na úrovni technických pracovníků v oblasti kontroly a dozoru nad výrobou, distribucí a prodejem potravin živočišného i rostlinného původu.

 

 

Navazující magisterský studijní program – obor Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční forma)

Navazující magisterský studijní program v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je dvouletý. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu se může uplatnit na úrovni řídících pracovníků v potravinářském průmyslu, v státních i soukromých laboratořích pro analýzu potravin a ve státní správě při dozoru nad výrobou, distribucí a prodejem potravin rostlinného a živočišného původu.

 

 

Magisterský studijní program – obor Veterinární hygiena a ekologie (prezenční forma)

Magisterský studijní program v oboru Veterinární hygiena a ekologie je šestiletý. Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou. Absolventům je udělen titul „doktor veterinární medicíny“ ve zkratce „MVDr.“ uváděné před jménem. Absolventi magisterského studijního programu v oboru Veterinární hygieny a ekologie získávají kvalifikaci veterinárního lékaře v oblasti veterinární ochrany veřejného zdraví se zaměřením zejména na zdravotní a hygienickou nezávadnost potravin a surovin živočišného původu, veterinární ekologii a infekční choroby a epizootologii vztahující se k potravinám a surovinám živočišného původu.

Absolventi mohou najít své uplatnění na úrovni řídících pracovníků ve státní veterinární správě při dozoru nad výrobou, distribucí a prodejem surovin a potravin živočišného původu, ve státních i soukromých laboratořích, asanačních ústavech, inspekčních orgánech zemědělské a potravinářské inspekce, inspekčních orgánech ochrany životního prostředí, orgánech obchodní inspekce, v potravinářském a krmivářském průmyslu a výzkumných ústavech. Dále mohou vyučovat na univerzitách či středních školách a vykonávat i veterinární praxi.

 

Chcete se  dozvědět více?

Podívejte se na naše internetové stránky.


Kontakt

 
ADRESA:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Palackého 1/3
612 42 Brno-Královo Pole
 
TELEFON:
+420 5 4156 2796
 
FAX:
00420-549243020
 

E-MAIL:
fvhe@vfu.cz

 

INTERNETOVÉ STRÁNKY:
http://fvhe.vfu.cz

  


Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 4
Prezentaci hodnotil(o/i) 8 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.