školy virtuálnì

Anglická školka Nessie

 
Anglická mateřská škola Nessie poskytuje nadstandardní program v angličtině dětem od 2 do 6 let. Program anglické školky Nessie je založen na britských osnovách (National Curriculum of England). Školka Nessie je určena dětem všech národností i bez znalosti anglického jazyka. Během našeho programu se děti naučí cizímu jazyku přirozenou a zábavnou formou.
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

Proč školka Nessie?

 

Výuka v angličtině

Považujeme za zásadní připravit naše žáky na budoucnost a nároky, které na ně bude klást. Přirozenou součástí vzdělání je v současné době znalost mateřského jazyka a nejméně jednoho světového jazyka, většinou angličtiny.

Není rozhodující, s jakým mateřským jazykem do mateřské školy Nessie žáci přicházejí. Mezi sebou i s pedagogy budou totiž od počátku vedeni ke komunikaci v angličtině. Podle naší zkušenosti se děti, které přicházejí bez znalosti angličtiny, rychle zorientují a zapojí do výuky i her.

Účastí v anglické mateřské školce usnadníte dětem učení jazyka v budoucnu, děti v tomto věku si totiž osvojí jazyk bez stresu a „bez učení“ .

Bilingvní děti mají v budoucnu nejen výhodu znalosti dalšího jazyka, ale mají i širší rozhled, vyšší schopnost samostatného rozhodování i snazší pozici v kolektivu.

V anglické mateřské škole Nessie se setkávají děti různých národností, různých jazyků, různých kultur. Mnohonárodnostní prostředí pomáhá dětem nejen v efektivnější adaptaci na cizí jazyk, ale učí je poznávat a respektovat odlišnosti jednotlivých kultur a jeden druhého.

 

Filozofie Nessie

Mateřská škola Nessie používá nejefektivnější způsob výuky dětí - učení hrou. Poskytuje laskavé, otevřené a pro děti podmanivé prostředí, kde se cítí příjemně a bezpečně. Hry, projekty, učební metody a plány jsou systematicky připravovány a detailně propracovány.
Naším cílem je naučit naše žáky základům mluvené angličtiny a současně podporovat jejich samostatnost a odvahu poznávat nové věci, motivovat je k tomu, aby byli poznáváním fascinováni, pomáhat každému z nich v rozvoji jeho osobnosti, usilovat o to, aby se u každého z nich rozvíjel a upevňoval smysl rozpoznat správné a dobré jako základ vztahů s ostatními, respektování osobnosti a práv, citů a názorové svobody ostatních, pomáhat jim v pochopení a respektování multikulturní povahy dnešního světa a hodnotit objektivně výsledky a výkony každého z nich, to vše v intenzivní spolupráci s rodinou.

Rozvíjíme dětskou schopnost a potřebu snít, poznávat a tvořit. Respektujeme, že dítě předškolního věku má ještě omezenou schopnost soustředit se na určitou „předepsanou“ látku, a proto se přirozeně inspirujeme a řídíme i tím, co naše žáky baví. Víme, že mechanicky a drilem získané znalosti mají v reálném světě omezenou možnost uplatnění. Proto učíme naše žáky, aby byli schopni dávat si věci do souvislostí, orientovat se na základě podobnosti běžných životních situací a přirozeně je zvládat.

V mateřské škole Nessie dbáme rovněž na to, aby naši žáci měli dostatek pohybu, prostoru na hry a přirozenou volnost ve výběru aktivit.
 

 

Spolupráce s rodiči

Pro dobré výsledky programu je nezbytné i zapojení rodičů. V Nessie pravidelně s rodiči komunikujeme, dvakrát ročně dostávají rodiče písemnou zprávu o tom, co se děti naučily.

Kromě toho probíhají pravidelná setkání s rodiči, pořádáme různé kulturní akce a výlety pro rodiče s dětmi. Aktuální informace naleznete v newsletteru a na nástěnce ve školce.

 

Chcete se dozvědět více?

Podívejte se na naše internetové stránky.


Kontakt

 

ADRESA:
Anglická školka Nessie
Nad Bertramkou 10
150 00 Praha 5 - Smíchov

 
TELEFON:
+420 251 56 05 31
 
MOBIL:
+420 603 88 33 55
 

E-MAIL:
info@nessie.cz


INTERNETOVÉ STRÁNKY:
www.nessie.cz  


Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 4
Prezentaci hodnotil(o/i) 2 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.