školy virtuálnì

Dětská odborná léčebna Ch.G. Masarykové Bukovany

 
Vítejte na prezentaci Dětské odborné léčebny v Bukovanech.
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

Dětská odborná léčebna se představuje:
,,80 let pro zdraví Vašich dětí“.

Léčebna v Bukovanech se nachází na hranici okresů Příbram a Písek v krásném lesnatém prostředí. Příznivé klimatické podmínky vytváří mikroklima Orlické přehrady. Léčebna je umístěna v objektu bukovanského zámku, jehož součástí je zámecký park, rybníky a rozsáhlá zahrada. Kapacita léčebny je 90 lůžek pro děti od 1 do 18 let. Odborná lékařská péče je zaměřena na léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergií a kožních nemocí a rekonvalescentní a doléčovací pobyty. Pro děti je zabezpečena předškolní výchova i školní výuka, včetně cizích jazyků. Náklady na léčbu jsou plně hrazeny z prostředků zdravotního pojištění. Smlouvy jsou uzavřeny se všemi zdravotními pojišťovnami. Zřizovatel léčebny - Český červený kříž pomáhá s úhradou regulačního poplatku všem potřebným dětem, které jsou léčeny v DOL Bukovany.

 Doporučená délka pobytu je 6 až 8 týdnů, individuálně délku pobytu určuje primář léčebny dle skutečného zdravotního stavu dítěte. Spolu s dětmi do 6 let přijímáme i doprovod. U dětí nad 6 let musí doprovod pacienta schválit příslušná zdravotní pojišťovna. Pro pacienty léčebny je zajištěn kompletní hotelový servis z vlastních zdrojů – kuchyně, prádelna, úklid, údržba, poštovní služby a podobně. Léčebna má nadregionální, celorepublikovou působnost v celém rozsahu činnosti.

Kromě klimatoterapie poskytuje léčebna další procedury dle diagnóz pacientů. Pod vedením školeného personálu rehabilitačních pracovníků zabezpečujeme pohybové a dechové rehabilitace včetně hry na flétnu u větších dětí a bublání do vody či pískání u menších dětí, provádí se nácvik správného smrkání, míčkování, cvičení na míči, flutter, dle časových možností 1x týdně plavání v bazénu. Pobyt v solné jeskyni je ekvivalentní pobytu u moře, což přispívá výrazně ke kvalitě úrovně našich léčebných možností. Je samozřejmostí, že pacienti jsou trvale pod odborným dozorem lékařů a sester.

Součástí pobytu jsou vedle diagnostických postupů zaměřených na základní biochemická vyšetření i spirometrická vyšetření plicních funkcí u chroniků. Dalším vyšetřením zjišťujeme hodnoty kysličníku dusnatého ve vydechovaném vzduchu jako faktoru ukazujícího na aktivitu probíhajícího zánětu u astmatiků. Výsledky následně umožní zintenzivnění léčby, či naopak snížení dlouhodobě podávaných léků.
U dětí s poruchami výživy postupujeme ve spolupráci s dietologem tak, abychom přiměřeně omezili příjem kalorií ve stravě při zachování všech podmínek složení stravy nezbytných pro potřeby rostoucího organizmu a zvýšeným pohybem dosáhli většího výdeje kalorií.Našim společným cílem je dosáhnout toho, aby Vaše dítě bylo zdravé, nebo aby se jeho zdravotní stav zlepšil. Nezáleží na tom, je-li nemocné během pobytu u nás, i přitom si buduje zvýšení své obranyschopnosti.
Důležité je, aby dítě bylo co nejdéle zdrávo po příchodu domů, zejména pak v obdobích, kdy bývá nejčastěji nemocné. Na rozdíl od jiných léčebných postupů nemá klimatická léčba vedlejší škodlivé efekty, při dodržení délky pobytu minimálně 6 týdnů, (optimálně 8 týdnů), vede naopak ke zvýšení obranyschopnosti organizmu a umožňuje předcházet v budoucnu nutnosti podávání drahých léků často s vedlejšími účinky.
Proto spolu s námi pečujte o zdraví Vašich dětí již nyní.

 


I N D I K A Č N Í S E Z N A M
Dětské odborné léčebny Ch.G. Masarykové Bukovany

J01 - recidivující sinusitis
J02 - recidivující pharyngitis
J03 - recidivující tonsilitis
J04 - recidivující laryngis a tracheitis
J05 - recidivující infekce horních cest na více místech a neurčená lokalizace
J10 - J18 - recidivující záněty plic
J20 - J22 - recidivující záněty horních cest dýchacích
J30 - vasomotorická a alergická rýma pollinosis a jiné alergické rhinitidy a conjuctivitidy
J31 - chronická rýma, chronický zánět nosohltanu
J32 - chronický zánět vedlejších  dutin nosních
J34 - jiné nemoci nosu a vedlejších dutin nosních
J35 - chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
J37 - chronický zánět hltanu a průdušnice
J38 - nemoci hlasivek a hrtanu jinde nezařazené
J39 - jiné nemoci horních cest dýchacích
J41 - J42, J44 - bronchitis chronica
J45 - asthma
J47 - bronchiektazie
J84 - jiné intersticiální plicní nemoci, např.idiopatické plicní fibrosy a pod.
J95 - Stavy po výkonech na hrudníku a dýchacích cestách
J98 - dermorespirační syndrom
      - stavy po operacích HCD a DCD dle základní diagnosy
L20 - dermatitida
      - některé poruchy týkající se poruchy imunity
D80 - Imunodeficience s převahou poruchy protilátek
D89 - Jiné poruchy imunitního mechanizmu

 

Věková hranice 1 - 18 let
Doprovod dětí 1 - 6 let
Doprovod dětí nad 6 let (se souhlasem revizního lékaře)


Kontakt

Dětská odborná léčebna 
Ch.G. Masarykové Bukovany
nestátní neziskové zdravotnické zařízení
 
 
ADRESA:
Bukovany – zámek č.1
 
 
ZŘIZOVATEL:
Český červený kříž
 

TELEFON:
318 695 261 – 2 (ústředna)

 

 E-MAIL:
lecebna.bukovany@volny.cz
(informační oddělení)

spravce.dol@volny.cz
(správce objektu)

lecebnabukovany@email.cz
(propagace - grantová řízení - realizace projektů) 

dol.bukovany@volny.cz
(ředitel)

 

WEB:
http://www.lecebnabukovany.cz


Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 4
Prezentaci hodnotil(o/i) 15 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.