školy virtuálnì

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Čáslavi

 
Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou v Čáslavi tvoří dvě součásti, Gymnázium (osmileté a čtyřleté) a Střední odborná škola pedagogická (Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum). Gymnázium bylo založeno v roce 1880, Střední odborná škola pedagogická v roce 1975. V posledních letech má škola ve čtyřech oborech přibližně 500 žáků, je státní, školné se tedy neplatí.
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

Obě školy jsou vzájemně propojeny nejen společným stoprocentně aprobovaným pedagogickým sborem pod jedním ředitelstvím, ale mnoha studentskými aktivitami.
Učební plány na obou školách jsou určeny schválenými školními vzdělávacími programy, výjimkou je zatím obor Pedagogické lyceum, jehož ŠVP bude dokončeno ve školním roce 2011 – 2012. Materiály jsou k nahlédnutí na webu školy www.gymcaslav.cz.
Škola nabízí mnoho aktivit, které doplňují středoškolské studium: návštěvy filmových a divadelních představení (KMD), exkurze spojené s návštěvou výstav galerií, muzeí a výchovných ústavů, dále lyžařskými, turistickými, plaveckými i malířskými kurzy. Alespoň jedenkrát za studium mají studenti možnost doplnit své jazykové znalosti na tématických nebo výměnných pobytech a praxích v zahraničí (Německo, Francie, Velká Británie). Zájemcům je umožněno formou individuálního vzdělávacího plánu nebo přerušením studia absolvovat studijní stáže v zahraničí. Naopak škola přijímá ke studijním pobytům i žáky z cizích zemí ( Německo, Thajsko). Mnozí talentovaní studenti se účastní jazykových, literárních, recitačních a pěveckých soutěží a olympiád (v matematice, fyzice, chemii, biologii), soutěží v programování nebo zpracovávají odborné práce v rámci SOČ (studentské odborné činnosti). Často dosahují ocenění nejvyšších, což je možné si ověřit ve výročních zprávách. Prakticky všichni absolventi gymnaziálních oborů pokračují ve studiu na VŠ, u oborů pedagogických se tento údaj pohybuje kolem 80%.


Škola je po stránce materiální a technické kvalitně vybavena, má specializované učebny a laboratoře s kabinety. Připomeňme např. tři učebny plně vybavené výpočetní technikou, kde se vyučují nejen informační technologie, ale i ostatní předměty se zapojením ICT. Kvalitní připojení pracoven, kabinetů i kanceláři na internet je samozřejmostí. Dále jmenujme tělocvičnu s fitcentrem a školním hřištěm, pracovnu výtvarné výchovy s keramickou pecí, grafickým lisem, hrnčířským kruhem a počítačem na výuku užité grafiky. Chloubou školy jsou specializovaná učebna dramatické výchovy, kde probíhají kromě běžné výuky i různé soutěže, přehlídky a školení a multimediálně vybavená školní aula. Ta je využívána ke konání besed se zajímavými osobnostmi, soutěží, přehlídek a prezentací studentských prací. Škola disponuje i potřebnými hudebními nástroji včetně klavírů, což umožňuje výuku hry a také individuální cvičení. Školní dvůr je upraven jako ozeleněný relaxační parčík s lavičkami a stoly, kde při teplém počasí probíhají i některé vyučovací hodiny. Škola disponuje i dvěma osobními automobily, které jsou používány především na kontrolu souvislých praxí a při organizaci sportovních kurzů. Žákům je k dispozici celodenně otevřený školní klub vybavený několika na internet připojenými počítači a vlastním hygienickým zázemím. Zde je možno trávit dobu před začátkem a po konci vyučování, případně volné hodiny či přestávky. Škola pořádá výtvarné výstavy studentských prací, recitační přehlídky a sportovní soutěže. Studenti mají své rozhlasové vysílání, vycházejí výroční zprávy, sborníky žákovských prací. Doporučeným zdrojem informací o škole je almanach „To je let“, vydaný v roce 2010 ke stotřicátému výročí založení školy. Veškerou veřejnost zveme každoročně na pravidelné Dny otevřených dveří.


Kontakt

 
ADRESA:
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Čáslav, Masarykova 248

Masarykova 248
286 26 Čáslav
 
 
TELEFON:
327 340 051
 

EMAIL:
sejcek@gymcaslav.cz  (ředitel) 
 

WEB:
www.gymcaslav.cz


Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 3
Prezentaci hodnotil(o/i) 11 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.