školy virtuálnì

Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně

 
Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je již více než padesát pět let pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta jako největší součást Univerzity J. E. Purkyně byla před osmnácti lety dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout dalším fakultám ústecké univerzity, což lze považovat za záruky stability a kvality zázemí na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem.
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

Fakulta připravuje studenty na budoucí učitelská a neučitelská povolání. Ve svých prostorách, kolejích a sportovních halách poskytuje zázemí pro 4000 studentů, až 70% studuje presenční formě studia. Jejich profesní přípravu zajišťuje 10 kateder, 4 centra a 1 oddělení.

 

Katedry

 • katedra anglistiky
 • katedra bohemistiky
 • katedra hudební výchovy
 • katedra matematiky a ICT
 • katedra pedagogiky
 • katedra preprimárního a primárního vzdělávání
 • katedra psychologie
 • katedra tělesné výchovy
 • katedra výchov uměním

 • katedra výtvarné kultury

 

Centra

 • Centrum celoživotního vzdělávání
 • Centrum interkulturního vzdělávání
 • Centrum jazykové přípravy
 • Centrum pedagogické praxe

 

Oddělení

 • Oddělení multimediálních prostředků


Zázemí fakulty nabízí pro výuku učebny vybavené nejmodernější multimediální technikou, včetně několika desítek multimediálních tabulí. Tyto slouží nejen k oživení kurzů, ale také k přípravě na práci budoucích pedagogů s moderním vybavením základních a středních škol, které má potenciál stát se v budoucnu standardním zařízením školní třídy.

Cílem pedagogické fakulty je vychovat ze svých studentů sebevědomé profesionály nejen pro výkon učitelské profese. Vždyť právě zvládnutí mezilidské komunikace, které je nezbytnou kompetencí dobrého učitele, je oceňováno snad ve všech oborech lidské činnosti.
Všechny studijní obory jsou koncipovány tak, aby si student mohl vedle povinných, profesně zaměřených kurzů podle svého zájmu rozšiřovat obzor v povinně volitelných a výběrových kurzech.

Vysokoškolské studium ale není jen několik let života strávených v přednáškových aulách. Sportovní, kulturní a společenská zařízení univerzity a stotisícového města Ústí nad Labem poskytují studentům i v mimovýukových aktivitách potřebné zázemí.

Na ústecké pedagogické fakultě je možné studovat celou řadu studijních oborů a jejich kombinací. Aktuální seznam otevíraných oborů je zveřejněn na stránkách http://pf.ujep.cz


Vysokoškolské studium ale není jen několik let života strávených v přednáškových aulách. Sportovní, kulturní a společenská zařízení univerzity a stotisícového města Ústí nad Labem poskytují studentům i v mimovýukových aktivitách potřebné zázemí. Sami studenti v rámci studentské unie UJEP pořádají různé populární akce. To nejvýznamnější je bezesporu Majáles.
Studenti na katedře hudební výchovy pak pořádají stále oblíbenější Papučpárty, na kterých už vystoupili například slovenští Polemic, Tomáš Klus nebo Mako!Mako.Kontakt

ADRESA:
České mládeže 8
400 96. Ústí nad Labem
 

TELEFON:
475 283 111 (spojovatelka - České mládeže)
475 282 111 (spojovatelka - Hoření)
 

WEB:
http://pf.ujep.cz


Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 3
Prezentaci hodnotil(o/i) 7 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.