Jak si správně vybrat externí chlazení pro elektromotory?

Pokud si vyberete kvalitní a dobře optimalizovaný elektromotor, o jeho chlazení se během standardního provozu nemusíte obávat. Pokud dochází k přetěžování elektromotoru, používá se s elektromotorem i frekvenční měnič, zda teplota okolního prostředí zvykne dosahovat mezní hodnoty, doporučujeme využít externí chlazení.

chlazeni pro elektromotoryStejně jako každý jiný stroj generující teplo, i elektromotor potřebuje chlazení. Běžné elektromotory, které se během provozu nepřibližují ke svým limitním parametrům si vystačí i se standardní ventilací a běžnými konstrukčními prvky zajišťujícími efektivnější odvod tepla. Při elektromotorech, které pohánějí náročnější aplikace, případně jsou umístěny v pracovním prostředí s vyšší teplou nebo prašností se vyplatí zvážit možnost externího chlazení.

Proč je přehřívání elektromotoru nebezpečné?

V případech, kdy je standardní chlazení elektromotoru nedostatečné, snadněji dochází k přehřívání elektromotoru. To poškozuje jeho komponenty a výrazně snižuje jejich životnost. Prohřívající se elektromotor zároveň pracuje neefektivně a může zapříčinit škody i na poháněných zařízeních.

Externí chlazení pro elektromotor přináší řadu výhod
externi chlazeni pro elektromotor
Externí chlazení pro elektromotor

Externí chlazení pro elektromotory přináší řadu výhod. Přídavný chladič sestává z axiálního ventilátoru umístěného v krytu, přičemž konstrukce chladiče je mimořádně pevná. Proto, aby bylo zajištěno účinné větrání za každých okolností.

Externí chlazení lze napájet jednofázovým nebo třífázovým napětím, přičemž při výběru je třeba uhlídat si rozměry chlazení tak, aby odpovídaly konstrukčnímu provedení motoru. Externí chlazení pro elektromotory se umísťuje do krytu elektromotoru a jeho montáž je poměrně jednoduchým úkonem.

Velkou výhodou externího chlazení je to, že je nezávislé na otáčkách motoru. A zároveň umožňuje chladit elektromotor i když právě není v provozu. Vyberte si externí chlazení pro elektromotor a spolehlivě se vyhněte všem rizikům souvisejícím s přehříváním elektromotoru.

You Might Also Like