Výhody a nevýhody ERP systému

kancelaria

ERP je skratka pre anglické slovné spojenie enterprise resource planning, čo v preklade znamená plánovanie podnikových zdrojov. Je to softvér, ktorý spája informácie z rôznych oddelení vo firme a ukladá ich do jednej veľkej databázy. Vedenie úspešného podniku si vyžaduje skúsenosti a elán, ale predovšetkým správne riadenie podnikových procesov a efektívne využitie plánovania podnikových zdrojov.

Aké výhody má ERP systém?

1. Pomoc v administratíve

ERP systém prepája všetky oblasti podnikania, ktoré je potrebné manažovať. Informácie z oddelení ako ľudské zdroje, výroba, predaj a podpora zákazníkov sú uložené v jednej databáze. Vďaka ERP systému môžete s týmito údajmi pracovať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Softvér výrazne uľahčuje administratívnu prácu a znižuje potrebu manuálneho zadávania údajov.

2. Presnosť a dostupnosť informácií

Táto základná výhoda plánovania podnikových zdrojov ovplyvňuje všetky ostatné výhody v tomto zozname. Výkonný ERP systém umožňuje efektívny zber, spracovanie a uchovávanie údajov o výrobe, predaji a zákazníkoch. Miesto niekoľkých rôznych databáz, ktoré je nutné pravidelne synchronizovať a kontrolovať, sa používa a udržiava len jeden dátový systém. Ku kvalitným informáciám v systéme majú prístup všetci poverení zamestnanci, čo vedie k optimalizácii výkonu na všetkých úrovniach podniku.

prehladny erp system
Prehľadný ERP systém

3. Lepšia koordinácia

Jednotný systém, ktorý obsahuje všetky informácie súvisiace s podnikaním zlepšuje spoluprácu medzi všetkými pobočkami a oddeleniami podniku. Každý má okamžitý prístup k informáciám, čo výrazne uľahčuje komunikáciu medzi rôznymi zamestnancami.

4. Zlepšenie zákazníckeho servisu

Ďalším praktickým prínosom moderného ERP systému je optimalizácia riadenia vzťahov so zákazníkmi. Centrálna databáza zhromažďuje všetky potrebné informácie o klientele, čo vašim zamestnancom výrazne uľahčuje komunikáciu so zákazníkmi a skracuje čas, ktorý je potrebný na reakciu na podnety.

Aké nevýhody má ERP systém?

 • Vysoké náklady na vývoj a zavedenie systému
• 
Množstvo potrebných úprav
• 
Chvíľu trvá, kým sa ukáže jeho efektivita
• 
Trvá dlhšie, kým si na systém všetky oddelenia a zamestnanci zvyknú

Stručne povedané, vďaka ERP systému môžete ušetriť čas a financie, zvýšiť produktivitu zamestnancov a spokojnosť zákazníkov. Ak zvažujete zavedenie ERP systému, mali by ste zobrať do úvahy jeho výhody, ale aj nevýhody.


Zdroj: light-it.net, flowii.com, pixabay.com

You Might Also Like