školy virtuálnì

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

 
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

Historie školy

Škola vznikla jako páteřní škola kraje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje k 1.9.2009 sloučením Vyšší odborné školy, Střední pedagogické školy a Obchodní akademie v Mostě a Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické J.E. Purkyně v Mostě.

Obě školy mají ve vzdělávacím systému Ústeckého kraje dlouholetou tradici. Ekonomické a pedagogické obory v denní i dálkové formě vzdělávání jsou veřejnosti nabízeny od poloviny 60. let, sociální vzdělávání od 70.let a zdravotnické vzdělávání začalo být realizováno již v roce 1946. Díky své vzdělávací nabídce i poskytované kvalitě vzdělávání obě školy získaly pevné postavení v krajské síti středních a vyšších odborných škol. Sloučením obou škol se vytvořily podmínky pro efektivní využívání vybavenosti obou škol, ale také pro možnosti rozšířit vzdělávací nabídku především v oblasti maturitního sociálního vzdělávání a ošetřovatelství. V roce 2011 se škola stala Páteřní školou Ústeckého kraje. Společným materiálně technickým zázemím se zlepší podmínky i pro rozšiřování vzdělávací nabídky v celoživotním vzdělávání, které zahrnuje především kurzy pro veřejnost.

 

Kapacita školy

Schválená kapacita školy je celkem 2150 žáků a studentů, z toho 1290 žáků střední školy, 860 studentů vyšší odborné školy. Kapacita Domova mládeže je 120 ubytovaných.

 

Materiálně technické vybavení školy


Škola má v majetku tři budovy. Ve dvou školních budovách probíhá vzdělávací činnost (budova A – Zd. Fibicha 2778, budova B – sekce zdravotnického vzdělávání, J.E. Purkyně 272), ve třetí budově je Domov mládeže (budova C – J.E. Purkyně 271).

Obě školní budovy mají pro vzdělávání velmi dobré materiální podmínky v otázce dostatečného počtu kmenových učeben i odborných učeben. Na vysoké úrovni je ICT vybavení. Školy jsou propojeny datovým spojem, který umožňuje práci ve společném kvalitním počítačovém prostředí, a to nejen učitelům, ale i žákům a studentům denního i dálkového studia, ale též rodičům. Ve škole je 5 učeben výpočetní techniky s 80 počítači pro žáky, dále pak 2 multimediální učebny pro výuku všeobecných a odborných předmětů za využití notebooků pro 30 žáků ve vyučovací hodině. Z celkového počtu učeben je 19 učeben vybaveno dataprojektorem. Ve škole jsou další odborné učebny speciálně vybavené pro výuku cizích jazyků, ošetřovatelství, komunikaci, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, dramatickou výchovu, fiktivní firmy aj.

Velmi dobré zázemí má škola pro tělesnou výchovu, kterým jsou dvě tělocvičny, jedna posilovna a jeden plavecký bazén. Toto vybavení slouží vedle vlastní výuky také k využití pro zájmovou činnost žáků a studentů. Domov mládeže je důležitým zázemím pro část žáků a studentů školy, disponuje 60 dvoulůžkovými pokoji a vlastním stravovacím provozem v celodenním režimu. Ve všech třech budovách jsou žákům a studentům k dispozici knihovny a studovny s nabídkou odborné i krásné literatury, ale též s nabídkou výběrového filmového a hudebního umění.

 

Informace o vzdělávací nabídce a aktivitách školy

O obsahu vzdělávání a mimořádných aktivitách školy je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, ale také na veletrzích vzdělávání a dnech otevřených dveří, v rámci kterých se mohou návštěvníci školy seznámit s prostředím a atmosférou školy, s pedagogy školy a především s materiálně technickým vybavením pro moderní vyučovací postupy.

 

 

Škola nabízí následující vzdělání:

 

1. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotní

Vyšší odborné v denní a dálkové formě vzdělávání.
Vyšší odborná škola nabízí v rámci denní a dálkové formy vzdělávání následující obory vzdělání:

 1. Sociálně právní činnost - denní forma vzdělávání
 2. Sociálně právní činnost - dálková forma vzdělávání
 3. Firemní ekonomika - denní forma vzdělávání
 4. Firemní ekonomika - dálková forma vzdělávání
 5. Právní asistence - denní forma vzdělávání
 6. Právní asistence - dálková forma vzdělávání
 7. Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma vzdělávání

 

2. Obchodní akademie  - maturitní

Obchodní akademie nabízí v rámci denní formy vzdělávání následující obory vzdělání:

 1. Obchodní akademie - denní forma vzdělávání
 2. Ekonomické lyceum - denní forma vzdělávání
   

 

3. Střední pedagogická škola nabízí v rámci denní a dálkové formy vzdělávání následující obory vzdělání:

 1. Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní forma vzdělávání
 2. Pedagogické lyceum - denní forma vzdělávání
 3. Sociální činnost - dálková forma vzdělávání
 4. Pedagogika pro asistenty ve školství - dálková forma vzdělávání

 

4. Střední zdravotnická škola

Maturitní v denní a dálkové formě vzdělávání.
Střední zdravotnická škola nabízí v rámci denní a dálkové formy vzdělávání následující obory vzdělání:

 1. Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání
 2. Zdravotnický asistent - dálková forma vzdělávání (ve školním roce 2011/2012 nebude otevřen)
 3. Zdravotnické lyceum - denní forma vzdělávání
 4. Nutriční asistent - denní forma vzdělávání
 5. Masér sportovní a rekondiční - denní forma vzdělávání
 6. Ošetřovatel - denní forma vzdělávání  
 7. Sociální činnost - denní forma vzdělávání

Kontakt

 
ADRESA:

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie,

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace


Zd. Fibicha 2778
434 01 Most
 
 
TELEFON:
476 707 792
476 707 803
 

EMAIL:
skola@vos-sosmost.cz


WEB:
http://www.vos-sosmost.cz


Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 3
Prezentaci hodnotil(o/i) 43 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.