školy virtuálnì

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovických patří k mladším veřejným vysokým školám. Vznikla 27. 4. 2006 zákonem č. 162/2006 Sb., zákon o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, ze dne 17. 3. 2006. VŠTE je veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu. Uskutečňuje bakalářské studijní programy a v souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou a tvůrčí činnost.
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

VŠTE zaměřuje svou činnost především na realizaci profesních bakalářských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia v délce 3 - 4 roky. Realizace profesních bakalářských studijních programů je podpořena součinností podnikatelských subjektů v regionu. Dalšími prioritami činnosti VŠTE je aplikovaný výzkum, zavádění inovačních technologií a transfer znalostí do oblastí, které jsou aktuální a klíčové především pro potřeby regionu.


Informace o škole v bodech:

Název:

  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Typ školy:

  • neuniverzitní vysoká škola

Nabízené obory:

  • Ekonomika podniku
  • Stavební management
  • Konstrukce staveb

Forma studia:

  • prezenční i kombinovaná.


Popis oborů:

 

Ekonomika Podniku

Studium oboru Ekonomika podniku je nabízeno v prezenční i kombinované formě. Je zaměřeno na ekonomiku a řízení jednotlivých funkcí podniku a poskytuje vedle základních teoretických znalostí z ekonomie, podnikové ekonomiky a řízení, marketingu, finančního řízení, účetnictví, bankovnictví a pojišťovnictví, řízení obchodních činností a dalších odborných předmětů zejména osvojení si praktických dovedností v seminářích z těchto odborných předmětů. Rozvoj odbornosti probíhá další specializací při volbě volitelných předmětů a zejména prostřednictvím dlouhodobé semestrální praxe. Součástí studia je také rozvoj komunikačních dovedností ve dvou cizích jazycích a osvojení cizojazyčné odborné terminologie. Studenti mají během studia možnost získat mezinárodní zkušenosti z krátkodobých a dlouhodobých zahraničních mobilit. Studenti se mohou zaměřit na studium financí a účetnictví, pojišťovnictví a bankovnictví, marketingu, obchodního podnikání nebo managementu dopravy a přepravy.

Studijní program: Ekonomika a management, studijní obor: Ekonomika podniku, délka studia: 3 roky, forma studia: prezenční / kombinovaná, typ studia: bakalářský.


Stavební management

Studijní obor Stavební management je profesně orientovaný obor, který v průběhu studia systematicky připravuje budoucí absolventy pro výkon profesních funkcí v subjektech zabývajících se stavebnictvím, územním a regionálním rozvojem a částečně též problematikou ochrany a tvorby životního prostředí, a to především pro střední funkce řízení. Absolvent je schopen vykonávat funkce manažera malé nebo stření stavební firmy, projektového manažera, pracovníka rozpočtu a investic ve stavebnictví, kontrolora stavebních činností. Studijní obor je nabízen jak v prezenční, tak v kombinované formě.

Studijní program: Stavitelství, studijní obor: Stavební management, délka studia: 4 roky, forma studia: prezenčnÍ / kombinovaná, typ studia: bakalářský.


Konstrukce staveb

Studijní obor Konstrukce staveb je koncipován jako profesně orientovaný obor připravující studenty zejména pro podnikovou praxi. Cílem je poskytnout odborně zaměřené bakalářské vzdělání a připravit odborníky pro funkce na střední úrovni řízení a výkon činností spojených s problematikou zajištění vyšší spolehlivosti, trvanlivosti a funkční dokonalosti budov, jakož i uplatňování moderních přístupů k prevenci vad a poruch. Speciální pozornost je věnována izolacím a rekonstrukcím staveb, tedy činnostem, které v současné podnikatelské praxi představují velice významné a neustále se dynamicky rozvíjející oblasti stavebnictví.

Studijní program: Stavitelství, studijní obor: Konstrukce staveb, délka studia: 4 roky, forma studia: prezenční, typ studia: bakalářský.


Kontakt

ADRESA:
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 517 / 10
370 01 České Budějovice

 

TELEFON:
387 842 108 (studijní oddělení)
387 842 144 (kancelář rektora)
387 842 111 (podatelna, recepce)

 

WEB:
www.vstecb.cz


DALŠÍ INFORMACE:
IČ: 75081431
DIČ: CZ75081431
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 78-484180297/0100


Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 4
Prezentaci hodnotil(o/i) 5 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.