školy virtuálnì

Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131

 
Naší mateřskou školu najdete v rozlehlé zahradě v Příbrami ve Školní ulici. Přestože je uprostřed novější zástavby, je kolem ní mnoho zeleně, která nabízí velké množství venkovních pohybových aktivit.
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

Základní charakteristika naší školky

MŠ je dnes osmitřídní, v jednotlivých třídách je zapsáno 25 – 27 dětí, o které se stará celkem 16 pedagogů. Mateřská škola je samostatným právním subjektem, jejím zřizovatelem je město Příbram.
Škola se již několik let zabývá cíleným tříděním odpadu v souladu se ŠVP a v rámci ekologizace svého provozu. Společně s rodiči organizuje sběr hliníku, papíru, plastových víček a vybitých baterií, za získané finanční prostředky nakupuje rostliny a cibuloviny do zahrádky a provádíme sponzoring Lamy Emičky v ZOO Plzeň.
V roce 2004 došlo ke sloučení dvou mateřských škol, a proto si u nás dnes můžete vybrat mezi dvěma výchovně vzdělávacími programy.

Školní vzdělávací program (pavilon A – ředitelství školy)

V budově ředitelství školy najdete čtyři věkově smíšené třídy, do kterých chodí společně sourozenci i ostatní kamarádi ve věku od 3 do 7 let. Třídy jsou pojmenovány podle známých zvířátek: Pejsci, Kočičky, Myšky a Berušky. Školní vzdělávací program s názvem „Světem křížem krážem“ je zaměřen na environmentální a multikulturní výchovu. Děti se prostřednictvím projektů učí vnímat přírodu jako přirozenou a potřebnou součást našeho života, péčí o zvířátka ve třídách (želva, křečci a oblovky) se prožitkovým učením učí přírodě porozumět a chránit ji.
Velkou pozornost věnujeme utváření dětské osobnosti jako individuality. Děti vedeme podporujícím způsobem, kdy pedagog vyzdvihne a podpoří silné stránky dítěte, to v čem dítě vyniká se stává základem pro získání vlastní sebedůvěry. Dětem nabízíme tematicky blízká a dětskému věku pochopitelná vzdělávací témata a aktivity, počítáme se spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Ve vzájemných vztazích podporujeme toleranci, soucítění s druhým, ohleduplnost a vzájemnou pomoc a spolupráci ve skupině.
Naším cílem je připravit pro vstup do života dítě nebojácné, schopné přizpůsobit se novému a ochotné spolupracovat.

 

Školní vzdělávací program (pavilon B – odloučené pracoviště školy)

V budově odloučeného pracoviště školy najdete čtyři třídy. Děti jsou do tříd zařazovány podle věku. V přízemí naleznete dvě třídy, jsou přizpůsobeny mladším dětem ve věku od 3 do 4,5 let, v patře pak najdete dvě třídy pro dětí starší, ve věku 4,5 až 7 let. Třídy jsou pojmenovány podle známých zvířátek: Krtečci, Ježečci, Zajíčci a Žabičky.

Školní vzdělávací program s názvem „Mámo, táto, dokážu to!“ s  prvky alternativního programu „Začít spolu“ je zaměřen na poznávání světa v celém jeho kontextu tzn., že jsme součástí společenství rodiny, lidí, přírody, světa, ale i vědy a techniky. Výchovu a vzdělávání vnímáme jako celistvý proces, který zasahuje celou osobnost dítěte.
V procesu výchovy a vzdělávání dítěti poskytujeme podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, přijetí dítěte, uznání a naslouchání. Důraz klademe na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a zkušenosti. Každé dítě má právo projevovat se jako jedinečná osobnost, rozvíjet a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem.
Hlavními cíli našeho snažení je individuální přístup a rozvoj celé osobnosti dítěte prostřednictvím pozorování, poznávání i plánované činnosti. Velmi důležitým aspektem v procesu výchovy a vzdělávání je úzká spolupráce a účast rodiny.
Naším cílem je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuálního získávání kompetencí, které budou děti schopné uplatňovat v dalším životě a vzdělávání.


Kontakt

 
ADRESA:
Mateřská škola
Školní 131
261 01 Příbram VIII
 
TELEFON:
pavilon A     318 626 496
pavilon B     318 626 497
mobil: 774 406 222 (ředitelka školy)
 
 
 
INFORMACE:
ředitelka školy: Romana Plecitá
ID datové schránky: qzhkx72 

Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 4
Prezentaci hodnotil(o/i) 31 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.